Inwerter solarny – co to jest?

Inwerter solarny jest kluczowym komponentem systemów fotowoltaicznych, odpowiedzialnym za przekształcenie energii słonecznej z prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC), który może być wykorzystany w domach i przedsiębiorstwach. W tym artykule wyjaśnione zostaną główne funkcje inwertera solarnego, jego typy oraz zastosowania.

1. Funkcje inwertera solarnego

Inwerter solarny pełni istotną rolę w systemie fotowoltaicznym, realizując następujące funkcje:

a. Konwersja prądu

Konwertuje prąd stały (DC) wygenerowany przez panele słoneczne na prąd zmienny (AC), który jest kompatybilny z domowymi urządzeniami elektrycznymi i siecią energetyczną.

b. Monitorowanie i zarządzanie

Wiele inwerterów posiada zaawansowane funkcje monitorowania i zarządzania, które pozwalają na śledzenie wydajności systemu i diagnostykę problemów.

2. Typy inwerterów solarnych

a. Inwerter centralny

Stosowany głównie w dużych instalacjach, łączy wiele paneli słonecznych w jednej jednostce.

b. Inwerter typu string

Powszechnie stosowany w domowych systemach fotowoltaicznych, łączy panele słoneczne w szereg (string).

c. Mikroinwerter

Zainstalowany bezpośrednio przy każdym panelu słonecznym, umożliwiając optymalizację każdego panelu osobno.

3. Wybór odpowiedniego inwertera

Wybór odpowiedniego inwertera solarnego zależy od wielu czynników, takich jak moc systemu, rodzaj paneli słonecznych i preferencje właściciela.

Typ inwerteraZastosowanieZakres mocy (kW)Koszt (PLN)
Inwerter centralnyDuże instalacje komercyjne50-50010,000-50,000
Inwerter typu stringInstalacje domowe3-202,000-10,000
MikroinwerterMałe instalacje, optymalizacja0.2-2500-2,000

4. Standardy i zgodność

Inwerter solarny musi spełniać określone normy i standardy, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność. To obejmuje zgodność z lokalnymi przepisami sieci energetycznej, standardami jakości i certyfikacją.

5. Konserwacja i gwarancja

Większość inwerterów solarnych wymaga regularnej konserwacji i kontroli. Gwarancje na inwertery mogą się różnić w zależności od producenta i modelu, często wynosząc od 5 do 15 lat.

6. Wpływ na wydajność systemu

Jakość i właściwy dobór inwertera solarnego mają bezpośredni wpływ na wydajność całego systemu fotowoltaicznego. Wybór odpowiedniego inwertera może zoptymalizować wydajność, zwiększyć żywotność systemu i zapewnić lepsze zrozumienie wydajności systemu przez właściciela.