NOCT – co to jest?

W dziedzinie fotowoltaiki, NOCT (skrót od angielskiego „Nominal Operating Cell Temperature”) to pojęcie, które odgrywa kluczową rolę w ocenie wydajności paneli słonecznych. NOCT jest parametrem, który umożliwia analizę zachowania modułów fotowoltaicznych w określonych warunkach termicznych.

Definicja NOCT

Co oznacza NOCT?

NOCT to wartość temperaturowa, która opisuje temperaturę ogniw fotowoltaicznych w module podczas pracy w określonych standardowych warunkach. Jest to kluczowy parametr w analizie wydajności modułów fotowoltaicznych.

Jak jest mierzony NOCT?

NOCT jest mierzony w określonych standardowych warunkach:

  • Intensywność promieniowania słonecznego: 800 W/m²
  • Temperatura otoczenia: 20°C
  • Prędkość wiatru: 1 m/s

W takich warunkach mierzy się temperaturę ogniw, co pozwala na ocenę, jak panel będzie się zachowywał w rzeczywistych warunkach eksploatacji.

Zastosowanie NOCT w analizie wydajności

Wykorzystanie NOCT w projektowaniu systemów fotowoltaicznych

NOCT jest używany przez projektantów i inżynierów systemów fotowoltaicznych do szacowania, jak różne warunki otoczenia wpłyną na wydajność paneli słonecznych. Dzięki temu można dokładniej dobrać odpowiedni typ modułu do konkretnych warunków klimatycznych danego regionu.

Wpływ NOCT na wydajność energetyczną

NOCT jest ściśle związany z wydajnością energetyczną modułu fotowoltaicznego. Wyższa wartość NOCT może oznaczać niższą wydajność w cieplejszych klimatach. Zrozumienie i uwzględnienie NOCT w projektowaniu systemu fotowoltaicznego jest więc kluczowe dla optymalizacji wydajności.