Silnik Stirlinga – co to jest?

Silnik Stirlinga to rodzaj silnika cieplnego, który wykorzystuje procesy sprężania i rozprężania gazu, aby przetworzyć energię cieplną na mechaniczną. Został wynaleziony przez Roberta Stirlinga w 1816 roku. W artykule tym zostanie omówiona jego budowa, zasada działania oraz zastosowania.

Budowa silnika Stirlinga

Silnik Stirlinga składa się z kilku głównych części:

  • Cylindra: Zawiera pracujący gaz, często powietrze, wodór czy hel.
  • Tłoka: Wykonuje ruch w cylindrze, przemieszczając gaz.
  • Regeneratora: Odzyskuje ciepło i przenosi je pomiędzy częściami silnika.
  • Źródła ciepła i chłodnicy: Dostarcza i usuwa ciepło do i z gazu w silniku.

Zasada działania

  1. Sprężanie i Rozprężanie: Gaz jest sprężany i rozprężany w cylindrze przez tłok, co prowadzi do zmiany temperatury gazu.
  2. Przenoszenie Ciepła: Ciepło jest przenoszone do i z gazu przez źródło ciepła i chłodnicę.
  3. Odzyskiwanie Ciepła: Regenerator odzyskuje ciepło z gazu i zwiększa efektywność silnika.

Zastosowania

Silnik Stirlinga może być stosowany w różnych aplikacjach, takich jak:

  • Generowanie Energii: Przetwarzanie ciepła na energię mechaniczną.
  • Kogeneracja: Produkcja energii cieplnej i elektrycznej równocześnie.
  • Napęd Pojazdów: Używany w niektórych pojazdach zasilanych alternatywnymi źródłami energii.

Tabela parametrów typowych silników Stirlinga

TypSprawnośćZakres TemperaturyCiśnienie Maksymalne
Αlfa30-40%300-700°C10-30 MPa
Beta25-35%200-600°C5-20 MPa
Gamma20-30%100-500°C2-10 MPa

Wykorzystanie w energetyce odnawialnej

Jako że silnik Stirlinga może działać na różnych źródłach ciepła, można go wykorzystać w systemach solarnych i innych odnawialnych źródłach energii. Przetwarzanie ciepła słonecznego lub innego odnawialnego ciepła na energię mechaniczną stawia go jako atrakcyjną alternatywę dla innych technologii.