Zasada działania pompy ciepła

Pompa ciepła to urządzenie służące do przenoszenia energii cieplnej z jednego miejsca do drugiego. W przemyśle i gospodarstwach domowych powszechnie stosuje się je do ogrzewania i chłodzenia. W tym artykule wyjaśnione zostanie, jak działa pompa ciepła, a także omówione zostaną kluczowe aspekty jej działania.

Budowa i zasada działania

Budowa

Pompa ciepła składa się z kilku głównych elementów:

 • Sprężarka: Kompresuje czynnik chłodniczy, zwiększając jego temperaturę.
 • Parownik: Absorbuje ciepło z otoczenia i powoduje odparowanie czynnika chłodniczego.
 • Skraplacz: Uwalnia ciepło do otoczenia, powodując skraplanie się czynnika chłodniczego.
 • Zawór rozprężny: Obniża ciśnienie i temperaturę czynnika chłodniczego przed ponownym procesem parowania.

Zasada działania

Zasada działania pompy ciepła opiera się na cyklu termodnamicznym, w którym czynnik chłodniczy przepływa przez powyższe elementy. Proces ten może być opisany w następujący sposób:

 1. Parowanie: Czynnik chłodniczy absorbuje ciepło z otoczenia w parowniku i zamienia się w gaz.
 2. Kompresja: Gaz jest sprężany w sprężarce, co powoduje wzrost jego temperatury.
 3. Skraplanie: Gorący gaz oddaje ciepło do otoczenia w skraplaczu, zmieniając się z powrotem w ciecz.
 4. Rozprężanie: Czynnik chłodniczy przechodzi przez zawór rozprężny, gdzie jego temperatura i ciśnienie są obniżane, zanim cykl się powtórzy.

Typy pomp ciepła i ich zastosowanie

W zależności od źródła ciepła i zastosowania, powszechnie wykorzystuje się różne typy pomp ciepła:

 • Pompa ciepła powietrze-woda: Wykorzystuje powietrze jako źródło ciepła i przekazuje je do wody.
 • Pompa ciepła woda-woda: Wykorzystuje wodę jako źródło ciepła i przekazuje je do innej instalacji wodnej.
 • Pompa ciepła grunt-woda: Wykorzystuje ciepło gruntu jako źródło energii.

Wydajność pompy ciepła

Wydajność pompy ciepła mierzy się współczynnikiem COP (Coefficient of Performance). Wyższy COP oznacza wyższą wydajność.

Typ pompy ciepłaŚredni COP
Powietrze-woda2.5 – 3.5
Woda-woda3.0 – 4.0
Grunt-woda3.5 – 4.5

Wydajność pompy ciepła jest kluczowa dla jej ekonomiczności i wpływu na środowisko. Wybór odpowiedniego typu pompy i prawidłowa jej eksploatacja są zatem niezbędne dla optymalizacji jej wydajności.