Cennik podziału działki przez geodetę

Wstępny podział działki następuje po zapoznaniu z miejscowym planem zagospodarowania. Następnie należy go dołączyć do wniosku dla odpowiedniego wydziału geodezji. Projekt musi zostać zaakceptowany. Dopiero później dokonuje się określenia granic działki. Po ponownym zaopiniowaniu przez urząd miasta, wszystkie dane są zawarte w księgach wieczystych. Cały proces ma kilka etapów. Jednak wszystkie są niezbędne do rozpoczęcia zabudowy i eksploatowania działki. Ile kosztuje podział działki przez geodetę?

Spis treści

Podział działki przez geodetę cena w 2023

Cena za podział działki rozpoczyna się od 2770 zł. Jednak koszt wytyczenia może wzrosnąć w zależności od stopnia skomplikowania i wielkości przestrzeni. Wówczas zapłacimy nawet do 3500 zł. Należy również doliczyć osobną cenę za dodatkowe projekty. Finalnie praca geodety przy podziale działki może wynieść nawet 3740 zł.

Jaki jest cel podziału działki przez geodetę?

Praca fachowca gwarantuje nam kilka kwestii, a także warunkuje możliwość podjęcia kolejnych kroków. 

  • geodeta zajmuje się dokładnym wytyczeniem granic i zajmuje spisaniem w związku z tym odpowiednich dokumentów. 
  • fachowiec wykona również wstępny projekt podziału.
  • doświadczenie i kompetencje geodety pomogą nam w podjęciu słusznych decyzji odnośnie działki. 
  • korzystanie z usług profesjonalisty gwarantuje również sprawny proces podziału działki i szybszą decyzję odnośnie kolejnych kroków. 
  • firma geodezyjna poinformuje nas o wszystkich formalnościach w związku z podziałem działki. 

FAQ

Ile kosztuje podzielenie działki na cztery?

Podzielenie działki przez geodetę na cztery mieści się w granicach od 5500 do 6500 zł. Im bardziej dzielimy działkę, tym koszt pracy fachowca wzrasta. 

Kto płaci za podział działki?

Za usługę podziału działki płaci wnioskodawca, na którego życzenie rozpoczyna się cała procedura. W praktyce koszty te można podzielić na wszystkich zainteresowanych. 

Ile kosztuje geodeta wytyczenie działki 2023? 

Wytyczenie działki zależy od tego, na ile dzielimy teren. Standardowo usługa ta nie przekracza 3500 zł. Cena wzrasta, jeśli występuje komplikacja w podziale działki. 

Ile trwa podział działki 2023? 

W czas trwania podziału działki należy zaliczyć zarówno pracę firmy geodezyjnej, jaki i podejmowanie decyzji przez urzędy administracyjne. Dlatego wytyczenie gruntu może potrwać nawet kilka miesięcy. 

Kiedy nie można podzielić działki?

Podzielenie działki nie jest możliwe, gdy na wytyczenie nie zgodzi się jeden z właścicieli gruntu. Urządz może nie zgodzić się również na podział, kiedy jedna z części działki nie będzie miała dostępu do osobnego przejścia. 

Jak sprawdzić, czy można podzielić działkę?

Przed podziałem każdej działki należy sprawdzić plan jej zagospodarowania z miejscowym planem. Taką informację otrzymamy między innymi z urzędu miasta. 

Jakie dokumenty są potrzebne do podziału działki?

Do podziału działki niezbędny jest szereg dokumentów, które stanowią potwierdzenie stanu prawnego gruntu. Chodzi między innymi o oświadczenia z ksiąg wieczystych, mapę ewidencyjną, czy odpowiedni wniosek.