Cennik ścianek Larsena

Ścianki Larsena, są konstrukcjami oporowymi, składające się z fragmentów, które zagłębia się w grunt. Wykonuje się je stali. Wykorzystuje się do zabezpieczenia uskoków, nabrzeży, do zabezpieczenia wykopów itd. Ścianki Larsena używane jako obudowa tymczasowa, ale można również wykorzystać je jako konstrukcję docelową. Ile kosztują ścianki Larsena?

Spis treści

Montaż ścianek Larsena cena w 2023?

Tymczasowy montaż ścianek Larsena kosztuje 350-500 zł/m2. Montaż ścianek Larsena na stałe kosztuje 740-800 zł/m2 . 

Ścianki Larsena zalety i wady

Ścianki Larsena to powszechnie stosowana metoda zabezpieczenia wykopów. Najczęściej są one konstrukcją tymczasową, ale coraz częściej stanowią one również konstrukcję stałą. Zalety ścianki Larsena to:

 • Zapewnienie szczelności obudowy;
 • Możliwość zastosowania w większości typów gruntów;
 • Łatwość montażu i demontażu;
 • Ścianka Larsena jest tańsza od ściany szczelinowej;
 • Niewielki hałas i brak wibracji przy wciskaniu statycznym;
 • Ścianki Larsena pozwalają na zbudowanie ściany oporowej na niewielkiej przestrzeni;
 • Sztywność na zginanie, zwłaszcza w przekrojach typu Z;
 • Możliwość wykonania wykopu bezpośrednio po zamontowaniu ścianki;

Wady ścianki Larsena to:

 • Duży koszt;
 • Trudność wykonania w gruntach zawierających przeszkody takie jak skały czy kamienie;
 • Z wyjątkiem przekrojów skrzyniowych, grodzice nie mogą przejmować obciążeń pionowych

FAQ

Ile kosztują Larseny?

Montaż tymczasowy ścianek Larsena kosztuje 350-500 zł/m2. Montaż ścianek Larsena kosztuje 740-800 zł/m2. Larseny L605 kosztują około 2700 zł/tona.

Do czego służą Larseny?

Głębokie wykopy wymagają ochrony przed wodą oraz przed osunięciami się ziemi. Do wykonania potrzebnej osłony wykorzystuje się ścianki Larsena. Tworzą one szczelną barierę, która chroni przed naporem gruntu, przenikaniem wody do wykopu oraz jego osuwaniem się.

Ile waży grodzica Larsena?

 • Grodzica pu 16 waży 74,7 kg/m, 124 kg/m2, wysokość [mm] 190, szerokość [mm] 600, grubość a [mm] 9, grubość e [mm] 12,  
 • Grodzica au 16 waży 83,5 kg/m, 111,3 kg/m2, wysokość [mm] 205, szerokość [mm] 750  grubość a [mm] 9, grubość e [mm] 11,  
 • Grodzica g-62 waży 62 kg/m, 155 kg/m2, wysokość [mm] 168, szerokość [mm] 436, grubość a [mm] 8, grubość e [mm], 13.

Kiedy stosuje się ścianki szczelne?

Ścianki szczelne używane są w budowlach oporowych gdzie ścianka utrzymuje grunt przylegający do powierzchni bocznej ścianki. Używa się ich także budowlach piętrzących w których ścianka Larsena stanowi zaporę zapobiegającą przenikaniu wody. W budowlach miejskich ścianka Larsena zapobiega wypłukiwaniu gruntu spod fundamentu.