Cennik wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Zgodnie z prawem budowlanym wszystkie budynki wymagające pozwolenia na budowę, są również objęte obowiązkiem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Obejmuje ona całą zabudowę, wyjazd, parking, a także pomiar wszystkich instalacji (elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, czy pompy ciepła). Pozytywne przejście przez inwentaryzację pozwala na ukończenie budowy. Ile kosztuje wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej? 

Spis treści

Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej cena w 2023

Średnia cena wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w 2023 roku wynosi ok. 1300 zł. Natomiast cena ta może być wyższa w zależności od ilości wyznaczonych punktów. Powyżej 4 koszt wzrasta nawet do 1675 zł. Kwota ta zapewnia pełen zakres niezbędnych usług geodezyjnych. 

Jaki jest cel wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej?

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej jest koniecznie z punktu widzenia prawa, a także przydatne dla każdego inwestora. 

  • potwierdza zgodność zabudowy z mapą projektową. 
  • potwierdzenie odpowiedniego rozmieszczenia wszystkich instalacji, co pozwala zapobiec awariom. 
  • ukończenie budowy i pozytywne przejście przez odbiór od nadzoru budowlanego. 
  • brak problemów prawnych, związany ze złym zastosowaniem mapy projektowej. 
  • stworzenie aktualnej mapy całej działki. 

FAQ

Ile kosztuje dokumentacja powykonawcza?

Inwentaryzacja służy sprawdzeniu zgodności zabudowy z planem. Wówczas wystawienie odpowiedniego dokumentu wynosi ok. 1500 zł. 

Ile trwa inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza?

W zależności od decyzji administracyjnych proces ten może trwać do 2 miesięcy. Natomiast praca geodety nie zajmuje dłużej niż kilka dni. 

Jak wygląda inwentaryzacja powykonawcza budynku?

Inwentaryzacja powykonawcza budynku polega na sprawdzeniu jego zgodności z planem. W tym celu mierzy się odpowiednie odległości, w tym między innymi rozstawienie instalacji. 

Kiedy wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza?

Inwentaryzacja geodezyjna jest wymagana zawsze po zakończeniu prac nad budynkiem, który wymagał zgody na powstanie. Kilka innych wyjątków warunkuje prawo budowlane. 

Kto robi inwentaryzację powykonawczą?

Inwentaryzację powykonawczą może wykonać wyłącznie osoba z odpowiednimi kompetencjami i zazwyczaj jest to geodeta, lub firma geodezyjna. Sporządzony protokół pozwala na odebranie zabudowy przez nadzór budowlany.  

Co zrobić, gdy nie zgadzam się z pomiarem geodety?

W ciągu 14 dni od uzyskania pisemnego pomiaru geodezyjnego, istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu i zgłoszenia sprawy do odpowiedniej instancji sądu. 

Czy geodeta może przyjść bez powiadomienia sąsiadów?

Geodeta jest zobowiązany poinformować o zamiarze wykonania pomiaru, wszystkie zainteresowane strony, najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem prac. 

Jak samemu sprawdzić granice?

Samodzielne sprawdzenie granic jest możliwe za pomocą aplikacji GPS. Jednak pomiar ten może znacząco różnić się od rzeczywistości.