Cennik wykonania mapy do celów projektowych

Każdy, kto chce wykonać projekt budowlany na terenie Polski, musi posiadać opracowanie kartograficzne tj. mapę do celów projektowych. W skład tej mapy wchodzi wyznaczenie linii zabudowy, zieleni, czy konkretnych elementów planu. Dotyczy to zarówno działek budownictwa mieszkalnego, jak i przemysłowego. Co więcej, prawidłowość opracowania musi ocenić odpowiedni urząd, zajmujący się dokumentacją geodezyjną. Ile kosztuje wykonanie mapy do celów projektowych? 

Spis treści

Wykonanie mapy do celów projektowych cena w 2023

Cena za wykonanie mapy do celów projektowych (dla mniejszej działki) wynosi ok. 1925 zł. W przypadku większych obszarów koszty mogą sięgać nawet kilkaset złotych więcej. Wartość usług geodezyjnych zależy również od miasta, w którym zamawiamy usługę. W dużej aglomeracji takie opracowanie będzie nas kosztować ok. 2300 zł

W jakim celu wykonuje się mapę do celów projektowych?

Wykonanie mapy do celów projektowych jest nie tylko konieczne ze względu na obowiązujące prawo, ale przede wszystkim przydatne w każdej inwestycji.

  • aktualność – mapa uwzględnia wszystkie aktualne elementy działki, co pozwala lepiej zaplanować inwestycję. 
  • wyznaczenie granic własności. 
  • rozróżnienie ze względu na rodzaj zabudowy (drogi, ulice, budynki i zieleń). 
  • możliwość stworzenia w kilku skalach. 
  • pozwala na uzyskanie zgody na rozpoczęcie budowy, lub inwestycji. 
  • ważność – po uzyskaniu mapy mamy jeszcze 3 miesiące, aby uzyskać niezbędne zgody do rozpoczęcia zabudowy terenu. 

FAQ

Ile czasu geodeta robi mapę do celów projektowych?

Cały proces jest zależny nie tylko od geodety, lecz także dostępu do informacji administracyjnych. Dlatego wykonanie mapy do celów projektowych może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy. 

Ile kosztuje mapa do warunków zabudowy?

Mapa do warunków zabudowy w wersji cyfrowej to koszt ok. 10 zł. Natomiast opcja drukowana na większym arkuszu, może wynieść ok. 150 zł. 

Czym się różni mapa zasadnicza od mapy do celów projektowych?

Mapa zasadnicza nie może zostać użyć do projektowania działki, a mapa do celów projektowych właśnie temu służy. 

Kto może wykonać mapę do celów projektowych?

Mapę do celów projektowych może wykonać wyłącznie uprawniony geodeta, lub osoba z uprawnieniami do odczytania odpowiednich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i realizacyjnych. 

Co jest potrzebne do mapy do celów projektowych?

W celu stworzenia poprawnej mapy projektowej niezbędna jest wersja zasadnicza i na jej podstawie powstaje opracowanie zabudowy działki. 

Jak długo jest ważna mapa do celów projektowych?

Pozwolenie na budowę otrzymuje się do 3 miesięcy od otrzymania mapy projektowej. Natomiast utrzymuje ona swoją aktualność, do momentu jakieś zmiany na obszarze działki. 

Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Mapa projektowa służy uszczegółowieniu zabudowy terenowej. Dlatego uwzględnia się tam nie tylko zieleń, czy rozmieszczenie infrastrukturę dróg, ale przede wszystkim rozmieszczenie przyszłej zabudowy.