Cennik pomiaru natężenia oświetlenia

Pomiar natężenia oświetlenia odbywa się przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a usługa realizowana jest przez elektryka. Ważne jest, aby parametry światła były trafnie dopasowane do przeznaczenia pomieszczenia. Miejsca pracy muszą dodatkowo spełniać restrykcyjne przepisy BHP. Otrzymane wyniki przedstawiane są w formie protokołu, dzięki któremu można porównać otrzymane wartości do obowiązujących norm. Sprawdź, ile kosztuje pomiar natężenia oświetlenia!

Spis treści

Pomiar natężenia oświetlenia cena w 2023

Uśredniona cena usługi znajduje się na poziomie 11-13 zł/punkt. Stawka jest o wiele wyższa w przypadku pomiarów na stanowisku pracy (około 30-40 zł), w pomieszczeniu biurowym (60-110 zł), sali lekcyjnej (60-110 zł), hali sportowej (150-350 zł), a także innych obiektach, które muszą spełniać rygorystyczne przepisy. Pomiar natężenia oświetlenia może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca niezbędne kompetencje. 

Kiedy pomiar natężenia oświetlenia jest obowiązkowy?

Pomiar natężenia oświetlenia nie jest obowiązkowy w gospodarstwach domowych, jednak warto wykonywać go systematycznie. Nieprawidłowo działająca instalacja może stanowić duże zagrożenie dla osób przebywających w budynku. Warto także pamiętać, że niedostatecznie oświetlone wnętrze obniża produktywność, a także negatywnie wpływa na samopoczucie. Ponadto, źle oddziałuje na układ wzroku. Usługę pomiaru natężenia oświetlenia musi zostać przeprowadzona w m.in.:

  • placówkach edukacyjnych i oświatowych,
  • urzędach oraz instytucjach użyteczności publicznej,
  • obiektach sportowych,
  • biurach,
  • zakładach pracy.

Trzeba wspomnieć, że Sanepid, Straż Pożarna czy PIP mogą zlecić wykonanie pomiarów oświetlenia głównego lub awaryjnego.

FAQ

Ile za punkt pomiar natężenia oświetlenia?

Pomiar natężenia oświetlenia kosztuje średnio 11-13 zł za punkt. W przypadku miejsc pracy należy zapłacić około 35-50 zł za stanowisko. Pomiar w sali lekcyjnej, świetlicy czy sali gimnastycznej kosztuje średnio 50-350 zł. Wykonanie omawianej usługi w przedszkolu lub żłobku to wydatek rzędu 750-900 zł.

Kto może wykonywać pomiary natężenia oświetlenia?

W zakładach pracy to pracodawca jest zobowiązany do pomiaru natężenia oświetlenia na poszczególnych stanowiskach. Warto jednak podkreślić, że jest to zadanie wymagające kompetencji. Należy zlecić je elektrykowi, który przygotuje kompletną dokumentację.

Co ile robi się pomiary oświetlenia?

Przepisy BHP nie określają częstotliwości pomiarów natężenia oświetlenia głównego. Pomiar oświetlenie ewakuacyjnego oraz awaryjnego należy przeprowadzać co 12 miesięcy.

Co obejmuje oświetlenie awaryjne?

Na oświetlenie awaryjne składa się oświetlenie ewakuacyjne oraz zapasowe. Oświetlenie ewakuacyjne można podzielić na oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie stref otwartych oraz oświetlenie stref wysokiego ryzyka.

Ile luxów w miejscu pracy?

Stanowisko pracy musi być oświetlone zgodnie z aktualnymi przepisami. Wszystko zależy od rodzaju wykonywanych czynności roboczych. Przyjmuje się, że optymalną wartością jest 200-750 luxów.