Cennik wznowienia znaków granicznych

Wznowienie znaków granicznych następuje w wyniku przesunięcia, lub zniszczenia starych. Wówczas usługę zleca się geodecie, a ten sporządza odpowiedni protokół. Jednak wymaga się, aby 7 dni przed wykonaniem ponownego wyznaczenia znaków granicznych, poinformowano o tym wszystkie strony zainteresowane, w tym sąsiadów. Podstawą do wykonania zlecenia jest pełna dokumentacja dotycząca sytuacji prawnej działki. Ile kosztuje wznowienie znaków granicznych? 

Spis treści

Wznowienie znaków granicznych cena w 2023

Koszt wykonania całej mapy, z uwzględnieniem dwóch punktów załamania granicy działki wynosi od 1826 zł wzwyż. W zależności od stopnia utraty poprzednich znaków cena ta może wzrosnąć do 2542 zł. Geodeta warunkuje stawkę na podstawie ilości punktów granicznych. Wyznaczenie jednego z nich oscyluje w granicach 1000 zł. 

Jakie są zalety wznowienia znaków granicznych?

Dbanie o dokumentację prawną działki, zabezpiecza przed ewentualnymi stratami materialnymi. Wznowienia znaków granicznych pozwala na: 

  • prawne zabezpieczenie granic działki. 
  • pełne eksploatowanie działki – wznowienie znaków granicznych pozwala na prawidłowe korzystanie z działki i zapobiega nadużyciom. 
  • pozwala zachować prawidłowe granice gruntów rolnych – w tym przypadku ze względu na użyciu sprzętu rolniczego, znaki graniczne szybko się zatracają. 
  • wznowienie granic w trakcie budowy, stanowi gwarancję jej ukończenia. 

FAQ

Ile kosztuje geodeta wznowienie granic?

Wznowienie granic za pośrednictwem geodety to średni koszt 2500 zł. Jednocześnie proces ten jest niezbędny do ukończenia budowy. 

Kto płaci za wznowienie znaków granicznych?

Za koszty wznowienia znaków granicznych płacą wszystkie strony zainteresowane tj. sąsiedzi graniczących ze sobą działek. 

Ile kosztuje wytyczenie słupka granicznego?

Dwa pierwsze słupki są wliczone w usługę wznowienia granic. Natomiast każdy kolejny będzi wynosił ok. 300 zł. 

Ile się czeka na wznowienie granic?

Zwykle wznowienie granic działki nie powinno trwać dłużej niż miesiąc. Sprawa może się wydłużyć ze względu na skomplikowaną sytuację prawną jednej z działek. 

Kiedy można wznowić znaki graniczne?

Znaki graniczne powinny być wznawiane każdorazowo, gdy dochodzi do ich zatarcia, lub zniszczenia. Zlecenia tego może podjąć się wyłącznie uprawniony geodeta. 

Czy geodeta może przyjść bez poinformowania sąsiadów?

Każda z zainteresowanych stron, w tym sąsiedzi muszą zostać poinformowani o planowanym wznowieniu granic minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac geodezyjnych. 

Gdzie zgłosić naruszenie granic działki?

Naruszenie granic działki zgłasza się odpowiednio do burmistrza, wójta, lub prezydenta miasta. Jednak ważne, aby naruszone granice działki były zgodne ze stanem prawnym. 

Jaka jest kara za wykopanie słupka granicznego?

Za wykopanie słupka granicznego, a tym samym jego uszkodzenie grozi grzywna, kara ograniczenia, lub nawet pozbawienia wolności do 2 lat.